30 de novembre 2013

Presentació SMS a l'Agrícol / Presentación SMS al Agrícol

Poema recitat amb 5 veus i tres idiomes


Ahir es va presentar SMS, Sexe Mòbil Singular, de Marta Pérez i Sierra, a l'Agrícol, a Vilafranca del Penedès. Comparteixo la ressenya en què detallo com vaig percebre el poemari a l'hora de traduir-lo. També la lectura d'alguns dels poemes amb què vam gaudir, tot intercalant versos en la llengua original i la castellana. Sento no conèixer l'anglesa, a la qual també ha estat traduït, per poder mostrar-vos la musicalitat amb què sonen. Probablement al web de Marta trobareu algun vídeo i la podreu sentir.


Ayer se presentó SMS, Sexe Mòbil Singular, de Marta Pérez i Sierra, en el Agrícol, en Vilafranca del Penedès. Comparto la reseña en la que detallo como percibí el poemario al traducirlo. También la lectura de algunos de los poemas que disfrutamos, intercalando versos en la lengua original y la castellana. Siento no conocer la inglesa, a la cual también se ha traducido, para poder mostraros la musicalidad con la que suenan.
Probablemente en la web de Marta encontraréis algún vídeo y la podréis escuchar.

Ressenya:

Temps enrere vaig obrir un blog destinat a llegir tot tipus de textos . A més de llegir-los, cosa que em va ajudar a refermar la meva interpretació, em vaig atrevir a fer el pas de traduir-los, la qual cosa va enriquir el meu criteri en les llengües que conec des de petita. Llavors no podia imaginar que arribaria a traduir un poemari; molt menys que aquest seria eròtic.

El concepte erotisme té moltes accepcions, és un univers sense límits en el qual pots encendre't amb el besllum d’una silueta o apagar-te ofegada en una gota de semen. Personalment em decanto pel primer, descobert en els Poemes a Lesbia de Catul o els Poemes eròtics de Kavafis, que s'allunyen bastant de Sade ( Justine o Les dissorts de la virtut ), o de Pierre Louis ( Tres filles de sa mare), entre d’altres. 
Menció a part es mereix l’admirada transgressora, Pauline Réage ( Anne Desclos ), que va acceptar el repte del seu amant i va demostrar que una dona podia calibrar-se amb l'idolatrat marquès de Sade, amb l’obra : Histoire d' O .

SMS, Sexe Mòbil Singular, és un poemari eròtic que m'ha enriquit en interioritzar-lo i interpretar-lo, la qual cosa considero important en la traducció. El fet de conèixer personalment l'autora, Marta Pérez Sierra, m'ha permès fidelitzar-me amb el seu vocabulari, el seu to i la seva expressió, molt diferent, de vegades, segons la versió lingüística. Els problemes que es presentaven es solucionaven tot buscant termes que respectessin la imaginació eròtica de Marta i la seva capacitat de mostrar temes " tabú" com: 

El sexe entre adolescents 

En el CD mil vegades
La mateixa cançó,
Ells,
Mil petons al seu so; ( ... )

El lesbianisme

No trenquem aquest silenci
Que em suat ambdues,
Calla’m ( ... )

La masturbació

Sense motiu
Els meus dits
Juguen 
Amb els meus mugrons

Les relacions entre adults

Si m’adormo,
Desperta’m a petons
Entre les cuixes ( ... ) 

Puc afirmar que cap dels poemes són escandalosos, sinó ruborosos i el tracte que reben li dóna riquesa al lèxic .

La teva llengua
És foc en el meu sexe ,
Dius que destil•lo nèctar ( ... )

En traduir he adquirit més fluïdesa en el llenguatge, a més de comprovar que la lectura personal diferia de la de Marta en alguns versos i que no representava cap obstacle. No em va resultar difícil, però, vestir-me amb la màgia de transmetre curiositat cap a ells i descobrir en fer-ho engranatges del joc amorós desconeguts fins llavors .

Però Marta, Un fus? Per què no una vara o qualsevol cosa que se li assembli ? Us deixo amb la curiositat de buscar el poema que va gestar una de les moltes converses, plenes d'humor, que vam mantenir .

No cal dir que la premissa més important utilitzada en traduir ha estat la del respecte, la d'intentar guanyar matisos, en lloc de perdre'ls, la de deixar-me seduir per la delicadesa i les brillantors de Marta, dibuixats amb absoluta mestria, la d'observar des de lluny i fregar sense tocar, la d'aprendre d'ella i sentir-me premiada amb el gest del seu oferiment .
Si les persones que llegiu la traducció al castellà la valoreu dins d'aquest context i sentiu que el resultat és mínimament òptim, em sentiré satisfeta .

Gràcies, Marta !


Reseña

Tiempo atrás abrí un blog destinado a leer todo tipo de textos. Además de leerlos, cosa que me ayudó a afianzar mi interpretación, me atreví a dar el paso de traducirlos, lo cual enriqueció mi criterio en las lenguas que conozco desde niña. Por aquél entonces no podía imaginar que llegaría a traducir un poemario; mucho menos que éste sería erótico.

El concepto erotismo tiene muchas acepciones; es un universo sin límites en el que puedes encenderte con el trasluz de una silueta o apagarte ahogada en una gota de semen. Personalmente me decanto por lo primero, descubierto en los versos a Lesbia de Catulo o los poemas eróticos de Kavafis, que se alejan bastante de Sade (Justine o Les dissorts de la virtud), o de Pierre Louis (Tres filles de sa mare). Mención aparte se merece mi admirada transgresora, Pauline Réage (Anne Desclos), que fue retada por su amante y demostró que una mujer podía calibrarse con el idolatrado marqués de Sade en su obra: Histoire d’O.

SMS, Sexe Mòbil Singular, es un poemario erótico que me ha enriquecido al interiorizarlo e interpretarlo, lo cual considero importante en la traducción. El hecho de conocer personalmente a la autora, Marta Pérez Sierra, me ha permitido fidelizarme con su vocabulario, su tono y su expresión, muy distinta a veces, según el idioma utilizado. Los problemas que se presentaban se solucionaban buscando términos que respetasen la imaginación erótica de Marta y su capacidad de mostrar temas “tabú” como: 

El sexo entre adolescentes

En el CD mil veces
La misma canción,
Ellos,
Mil besos al compás. (…)

El lesbianismo 

Mantengamos ese silencio
Que rezuma entre ambas,
Acállame, (…)

La masturbación

Distraídos,
Mis dedos
Juegan con mis pezones

Las relaciones entre adultos

Si me duermo,
Despiértame a besos
Entre mis piernas (…) 

Puedo afirmar que ninguno de los poemas son escandalosos, sino ruborosos y el trato que reciben le da riqueza al léxico.

Tu lengua
Es fuego en mi sexo,
Dices que destilo néctar. (…)

Al traducir he adquirido mucha riqueza en el lenguaje, además de comprobar que la lectura personal difería de la de Marta en algunos versos. No me resultó difícil, sin embargo, vestirme con la magia de transmitir curiosidad hacia ellos y descubrir al hacerlo engranajes del juego amoroso desconocidos hasta entonces.

Pero Marta, ¿Un huso? ¿Por qué no un mástil o cualquier cosa que se le parezca? Os dejo con la curiosidad de buscar el poema que gestó una de las muchas conversaciones, llenas de humor, que mantuvimos.

Huelga decir que la premisa más importante utilizada al traducir ha sido la del respeto; la de intentar ganar matices, en lugar de perderlos; la de dejarme seducir por la delicadeza y los brillos de Marta, dibujados con suma maestría; la de observar desde lejos y rozar sin tocar; la de aprender de ella y sentirme premiada con el gesto de su ofrecimiento.
Si las personas que leáis la traducción al castellano la valoráis dentro de éste contexto y sentís que el resultado es mínimamente óptimo, me daré por satisfecha.

¡Gracias, Marta!


 lectura


CD 

En el CD mil vegades
la mateixa cançó,
ells,
mil petons al seu so;
intuïció d’orgasme adolescent
gira en el CD.
Cae la tarde,
se temen las nueve
y el adiós.

SOLEDAT

un mallot de estrellas
diseñaría si yo la noche fuera
para desnudarte después
i posar-les en una nit
només meva
Una nit també sense sexe, però meva.

LLIT

Si m'adormo,
desperta'm a petons
entre les cuixes
i després
puja fins als mugrons.
Despertaré poco a poco,
Con pereza.
Te abrazaré.
Placer por placer.

MAGRANA

Tu sexo una dulce granada:
inseparable gusto
de magnòlia y lima,
de gozo y placer.
També...tast furtiu de...
taronja amargant.


0 comentaris:

Gràcies!